Kauppiastietopaketti 2019

Myyjä, varaa paikkasi 

Outi Saaristo
asiamies@tammelanyrittajat.fi
040 834 5010

Liikkuvan elintarvikehuoneiston ilmoittamisohjeet löydät Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän sivuilta

Ilmoituslomake

Perustietopaketti myyjille

lataa perustietopaketti PDF-tiedostona tästä

1. JÄRJESTÄJÄT

Tammelan Yrittäjät ry ja Tammelan kunta. Puhelin 040 834 5010

2. MARKKINA-ALUE

Makkaramarkkinat sijoittuvat Tammelan kunnantalon takapihan puolelle, jolloin Hakkapeliittakatu pidetään liikenteelle avoimena normaalisti. Markkina-alueelle osoittavat ajo-opasteet asetetaan paikoilleen markkinoita edeltävänä päivänä.

3. PAIKKAVARAUKSET

Myyntipaikkavarauksia otetaan vastaan sähköpostitse ja puhelimitse. Ainoastaan eräpäivään mennessä maksettu paikkamaksu takaa paikkavarauksen pitävyyden. Paikkamaksun suorittamalla kauppias sitoutuu noudattamaan kaikkia järjestäjän tässä tai suullisesti antamia ohjeita.

4. MYYNTIPAIKKOJEN KOOT JA VUOKRAHINNAT (ei alv rek.):

2x2 m 50 €
4x4 m 100 €
Käsityöläisillä ja alkutuottajilla on oma erityinen alueensa, jossa on mahdollisuus yhteisesiintymiseen.

5. MYYNTIPAIKAN PYSTYTYS

Jokainen myyjä vastaa itse myyntipaikkansa pystytyksestä. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa myyntipaikat ja määrätä suoritettavaksi tarpeelliseksi katsomansa muutokset. Edellytämme, että jokainen kauppias varaa riittävän määrän painoja myyntikojunsa/telttansa turvallisen kiinnityksen takaamiseen kaikissa olosuhteissa. Kauppias vastaa mahdollisen puutteellisen kiinnityksen aiheuttamista vahingoista omalla kustannuksellaan.

6. SÄHKÖISTYS

Sähköpääkeskukset asentaa järjestäjä, mutta mahdolliset jatkojohdot (vähintään 20 m/myyntipiste) on myyjän itse huolehdittava. Huom.! Maadoittamattomien tai sisäkäyttöön tarkoitettujen (valkoisten) jatkojohtojen käyttö on kielletty. Tarvittavasta sähköstä tulee ilmoittaa paikkavarausta tehdessä. Sähkömaksut per päivä on 20 €. Sähkömaksut kerätään markkinapaikalla järjestäjän toimesta.

7. AIKATAULU

Virallinen myyntiaika Tammelan Makkaramarkkinoilla on klo 11.00-19.00. Anniskelualue klo 11.00-24.00. Markkinatoimisto aukeaa markkinapäivänä klo 07.00. Tällöin alamme myös myymään mahdollisia peruutuspaikkoja tulojärjestyksessä. Etukäteen maksetut paikat on otettava käyttöön klo 09.00 mennessä, ellei toisin ole etukäteen sovittu. Järjestäjällä on oikeus myydä maksetutkin paikat uudelleen, jos paikkaa ei ole otettu käyttöön määräaikaan mennessä. Markkinatoimisto on heti markkina-alueelle tultaessa selvästi merkittynä. Toimisto on avoinna koko tapahtuman ajan ja palvelee kaikissa markkinoihin liittyvissä asioissa.

8. MYYNTILUVAT

Järjestäjä on hankkinut myyjille myyntiluvat markkinoiden ajaksi. Peliteltat ja niihin verrattavat noudattavat lupien saamiseksi niitä määräyksiä, jotka koskevat kyseistä toimintaa, ja jokaisen peliteltan vastaavan hoitajan on itse hankittava lupa poliisiviranomaiselta.

9. ELINTARVIKEMYYNTI-ILMOITUKSET

Myyntioikeuden varmistamiseksi kaikkien elintarvikemyyjien tulee tehdä etukäteisilmoitus vähintään 14 vrk ennen tapahtumaa oheisella kaavakkeella ja toimittaa se huolella täytettynä tähän osoitteeseen: FSHKY Jokioisten toimipiste, Keskuskatu 29 C, 31600 JOKIOINEN puh. 03 41 911 faksi 03 4191 2301 terveysvalvonta@fshky.fi

10. KIELLETYT TUOTTEET

Parasta ennen -päiväykseltään vanhentuneiden elintarvikkeiden myynti on kielletty! Kyseisiä tuotteita saa myydä vain poikkeustapauksissa tapahtumajärjestäjän myöntämällä erikoisluvalla terveysviranomaisten lausunnon pohjalta.

11. PALOTURVALLISUUS

Avotulen teko ilman lupaa on kielletty. Kaikilla avotulta tai kaasulaitteita käsittelevillä yrittäjillä tulee olla riittävä alkusammutuskalusto eli vähintään sammutuspeite ja vuoden sisällä tarkastettu 6 kg:n 27A 144BC käsisammutin. Yhdessä 4x4m myyntipisteessä saa olla nestekaasua maks. 25kg. Varapulloja ei saa säilyttää myyntipisteessä. Autossa saa varastoida nestekaasua enintään 25 kg


12. AUTOJEN AJAMINEN MARKKINA-ALUEELLE JA PYSÄKÖINTI

Autojen ajo markkina-alueelle on sallittua vain pystytystä varten klo 08.30 saakka. Muina aikoina autojen tuonti alueelle ilman järjestäjän lupaa on ehdottomasti kielletty. Kauppiaiden pysäköintiä varten on osoitettuna erillinen pysäköintialue, jonne autot kuuluu siirtää myyntipäivän ajaksi.

13. SIIVOUS

Myyjät ovat velvollisia huolehtimaan myyntipaikkojensa siivouksesta lisälaskun uhalla myös pois lähtiessään. Kaikki kertyneet jätteet on kuljetettava järjestäjien markkina-alueelta osoittamaan roskalavaan.

14. NIMIKYLTTI

Järjestäjä edellyttää, että kaikilta markkinoille osallistuvilta kauppiailta löytyy myyntipisteestään kyltti, josta ilmenee vähintään kauppiaan nimi ja kotipaikkakunta. Kyltin ulkoasu ja materiaali on vapaamuotoinen. Koko on vähintään A4. Puuttuvasta nimikyltistä veloitamme 5€ tilapäisen kyltin tekomaksun.

15. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Maksamalla paikkamaksun myyjä sitoutuu noudattamaan näitä osanottajaehtoja sekä muita järjestäjän tai tämän edustajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Maksetusta paikasta palautamme asiakkaalle peruutuksen yhteydessä maksimissaan puolet paikkahinnasta, jos peruutus on tehty 14 vrk ennen tapahtumaa. Myyntipaikkojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle ilman järjestäjän lupaa on ehdottomasti kielletty